Privacy Policy

Integritetspolicy för Norra Resurs

Denna integritetspolicy beskriver hur Norra Resurs samlar in, använder, skyddar och delar personuppgifter via vår webbplats och tjänster. Den förklarar också dina rättigheter och val avseende dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa denna policy och kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller klagomål om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige:

⦁ E-post: gdpr@norraresurs.se

⦁  Telefon: 070-395 60 44

Personuppgifter vi samlar in

Vi kan samla in och behandla olika typer av personuppgifter om dig, inklusive men inte begränsat till:

⦁ Kontaktdetaljer (namn, adress, telefonnummer och e-postadress).

⦁ Arbetslivshistorik, inklusive CV, referenser och arbetsgivarinformation.

⦁ Uppgifter som du tillhandahåller oss i samband med jobbansökningar eller rekryteringsprocesser.

Syften och lagliga grunder för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål, inklusive:

⦁ Administrera och hantera vår relation med dig.

⦁ Genomföra rekryteringsprocesser och hantera jobbansökningar.

⦁ Uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

⦁ Förbättra och anpassa vår webbplats och tjänster.

⦁ Skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av olika lagliga grunder, inklusive samtycke, avtal och rättsliga skyldigheter.

Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter, inklusive:

⦁ Leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.

⦁ Myndigheter och rättsliga organ där det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive rätten att:

⦁ Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

⦁ Rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

⦁ Återkalla samtycke när som helst, om behandlingen är baserad på samtycke.

⦁ Radera dina personuppgifter, under vissa omständigheter.

⦁ Begränsa vår behandling av dina personuppgifter, under vissa omständigheter.

⦁ Invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa omständigheter.

⦁ Få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, under vissa omständigheter.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har frågor om dem, vänligen kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Om ändringar görs kommer vi att publicera den reviderade versionen här, där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna policy har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.