Hållbarhet

Norra Resurs är arbetar enligt en tydlig hållbarhetsinriktning som genomsyrar vårt företag. Vi främjar aktivt vårt engagemang inom tre centrala områden: att skapa en hållbar arbetsmiljö, utöva ansvarsfullt företagande och klimatanpassa vår verksamhet.

En hållbar arbetsmiljö

I vår verksamhet står individer i centrum som vår mest värdefulla tillgång. Vi är engagerade i att skapa de bästa möjliga förhållandena för att erbjuda våra medarbetare och konsulter en hållbar arbetsmiljö. Vi strävar efter att erbjuda trygghet, säkerhet, gemenskap och utveckling på ett sätt som gynnar både den enskilda individen och vår egen verksamhet, samtidigt som vi stödjer våra kunders behov på lång sikt.

Etiskt Företagande

Sedan vårt företags grundande har det alltid varit vår uttalade ambition att Norra Resurs ska vara en positiv samhällsaktör. Norra Resurs har fastställt riktlinjer som innebär att en stor del av vinsten kontinuerligt återinvesteras i vår verksamhet och i initiativ som främjar långsiktig kompetensutveckling och bidrar till samhällsutvecklingen.

Hållbarhet och miljömedvetet agerande

Som ett expanderande tjänsteföretag strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan, inte bara inom vår egen verksamhet utan även i ett vidare perspektiv genom att ställa höga krav på våra leverantörer och partners.