Skriv ett tilltalande CV

Ett engagerande CV behöver inte vara en fullständig livshistoria. Snarare bör det betraktas som en fängslande trailer för din erfarenhet. Hur mycket detaljer du inkluderar och ditt språkval är viktiga faktorer – här är svaren.

Om du och en nära vän ansöker om samma position och besitter liknande bakgrunder och erfarenheter, hur skulle du skapa ditt CV för att framstå som unik och mer attraktiv för tjänsten? Här är några riktlinjer som kan erbjuda vägledning och inspiration när du utformar ditt CV.

Fånga läsarens intresse

En välformulerad sammanfattning högst upp i ditt CV är ett kraftfullt verktyg. Tänk på det som en rubrik i en tidningsartikel. Denna sammanfattning kan koncist belysa dina erfarenheter och varför du är den perfekta matchen för jobbet.

Betona dina prestationer

I ditt CV är avsikten att du ska belysa dina erfarenheter och egenskaper. Att enbart lista dem i punktform ger inte en djupare inblick i din potential. Arbetsgivaren är intresserad av hur du kan göra en positiv skillnad i deras verksamhet. I stället bör du utveckla dina egenskaper och specifikt framhäva några konkreta resultat som du har bidragit till.

Personliga Livserfarenheter

Vi är fullt medvetna om att det ibland kan vara en utmaning att framhäva ens unika aspekter. Livsupplevelser kan variera brett och inkluderar mycket mer än bara hobbyer. Till exempel kan du reflektera över hur ditt internationella arbete påverkade din professionella utveckling eller hur olika livssituationer har formulerat dina beslut. Vad har du upplevt under din livsresa? Det är din personlighet som ger dig en unik spänningsfaktor!

Undvik vanliga klyschor

Klyschor i ett personligt brev är alltför vanliga i jobbansökningar. Klyschor tenderar att vara tomma fraser och kan vara en av anledningarna varför din ansökan kan sorteras bort utan att arbetsgivaren ger den en ordentlig granskning. De är opersonliga och intetsägande, och de ger inte läsaren en klar bild av vem du är eller dina prestationer. Vad som verkligen imponerar är en övertygande redogörelse för dina kompetenser och de resultat du har uppnått under din karriär.

Skräddarsy ditt CV efter företaget

Att skräddarsy ditt CV för varje specifik tjänst du söker är av yttersta vikt. Börja med att fördjupa dig i arbetsgivaren. Vad är deras grundläggande värderingar och hur kommunicerar de? Har företaget en prägel av nytänkande och modernitet eller föredrar de en mer traditionell stil? Anpassa ditt CV för att med företagets identitet, inklusive ditt språkbruk och visuella uttryck. Sträva efter att förstå företaget så djupt att de känner att du är en naturlig matchning för deras verksamhet.