Vanliga frågor

Bemanning

Vår flexibla bemanningslösning ger dig som kund möjlighet att smidigt hantera kortvariga personalbehov, navigera genom säsongsvariationer eller undvika risken att ha överskott av personal när efterfrågan minskar. I många fall resulterar samarbetet i att kunden väljer att erbjuda våra kompetenta konsulter långsiktiga anställningar. Dessutom föredrar en del av våra kunder att hyra in individer som annars skulle ha genomgått en traditionell rekryteringsprocess, istället för att erbjuda en provanställning. Oavsett vilket specifikt behov du har, är vi på Norra Resurs här för att skapa den perfekta lösningen.

Jobbsökande

Vi strävar efter att ge dig återkoppling inom två veckor.

I vissa rekryteringsprocess inkluderar vi tester för att få en mer detaljerad bild av våra kandidaters kompetenser.

Efter att din ansökan har mottagits genomför vi en initial urvalsprocess. Kandidater som bäst matchar tjänstens kravprofil kontaktas för en inledande telefonintervju. De som går vidare blir inbjudna till en personlig intervju med en av våra erfarna konsultchefer eller rekryteringskonsulter.

Konsult

Vi på Norra Resurs har hjälper dig och med terminalglasögon om det behövs på din arbetsplats. Bara meddela din konsultchef så hjälper vi dig med de.

Ja, vi erbjuder företagshälsovård hos vår samarbetspartner för arbetsrelaterad ohälsa. Om du upplever arbetsrelaterad ohälsa, kan du diskutera detta med din konsultchef, som kommer att göra en bedömning och boka tid hos företagshälsovården vid behov.

Du är anställd hos Norra Resurs som din arbetsgivare. Vi administrerar din anställning och skriver ditt anställningsavtal. Ditt arbete kommer dock att utföras hos vår kund på uppdrag.

Som konsult har du praktiskt sett två chefer: din konsultchef på Norra Resurs hanterar dina anställningsfrågor och dina rättigheter och skyldigheter som konsult. Däremot är din operativa chef hos kundföretaget ansvarig för din dagliga arbetsrutin och uppgifter på arbetsplatsen.

Friskvårdsbidraget för heltidskonsulter på Norra Resurs är 3000 kr per år. För visstidsanställda beräknas detta proportionellt. Bidraget gäller endast under innevarande år och måste användas innan 31 december. Ta ett kvitto för ditt inköp när du vill nyttja ditt friskvårdsbidrag så betalar vi ut det nästkommande lön.

Vi har avtalsförsäkringar som ger extra trygghet för våra anställda. De gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Försäkringarna är knutna till din anställning och kräver inte medlemskap i en facklig organisation. Vid längre sjukdom, tala med din konsultchef för att få hjälp med att rapportera till AFA Försäkring. För sjukdom finns Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) som ger kompletterande ersättning om du är sjukskriven och får sjukpenning, rehabiliteringspenning, eller om du har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Vid arbetsrelaterad skada finns Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Den kan ge ersättning både under den akuta sjukdomsperioden och om skadan orsakar bestående besvär.

Enligt lag och kollektivavtal har du rätt till 25 semesterdagar per år, varav 5 kan sparas. Semestern ska i första hand tas under juni-augusti, men arbetsgivaren beslutar om exakt tidpunkt. Vi försöker ta hänsyn till dina önskemål när vi planerar semestern.

Du har rätt till 25 semesterdagar per år.

Rekrytering

Vi inkluderar en mångfald av tester som en viktig del av vår rekryteringsstrategi för att säkerställa en grundlig bedömning av våra kandidater.

Vår rekryteringsprocess är omsorgsfullt utformad för att säkerställa att vi matchar rätt kandidater med rätt uppdrag. Allt börjar med en noggrann behovsanalys, där vi samarbetar med dig som kund för att definiera exakt vad du behöver. Vi skapar en skräddarsydd kravprofil som tar hänsyn till dina specifika önskemål och krav, inklusive personliga egenskaper, gruppens dynamik, tidigare arbetslivserfarenheter, utbildningsnivå och andra nödvändiga kvalifikationer.

Därefter väljer vi strategiskt marknadsföringskanaler för att locka och identifiera potentiella kandidater. Med en grundläggande uppsättning kanaler anpassar vi vår strategi efter dina specifika krav och önskemål.

Sedan påbörjar vi rekryteringsarbetet för att hitta den mest passande individ. Vi utför noggranna sökningar i vår CV-databas, drar nytta av vårt omfattande nätverk och kan även genomföra proaktivt search, inklusive användning av professionella nätverk som LinkedIn. Efter en första urvalsprocess baserad på inkomna CV:n genomför vi telefonintervjuer med de mest intressanta kandidaterna. De mest lovande kandidaterna blir sedan kallade till personliga intervjuer.

Efter intervjuerna presenterar vi de mest framstående kandidaterna för dig som kund och inkluderar omfattande referenstagningar för att verifiera deras bakgrund och erfarenheter. Referenstagning är en standard del av vår process, och i vissa fall utför vi också utökade bakgrundskontroller om så önskas. För att få en mer djupgående bild av våra kandidater, använder vi en bredd av olika tester.

Ansvarig rekryteringskonsult sammanställer och delar en omfattande bedömning baserad på intervjuer, referenser och tester, för att identifiera den kandidat som bäst uppfyller kraven för tjänsten.