Norra Resurs Upskill – Vi utvecklar talanger och regionen.

Norra Resurs introducerar stolt Norra Resurs Upskill, en innovativ utbildningsmodell som syftar till att främja kompetensutveckling hos talanger i Norrland. Genom detta initiativ erbjuder Norra Resurs kostnadsfria utbildningar för de som saknar vissa nödvändiga kvalifikationer, vilket gör dem redo för framtida utmaningar. Norra Resurs Upskill är en del av företagets engagemang för att främja tillväxt, både för individer och företag.

“Vi tror på att när människor växer, växer företag. Norra Resurs Upskill är ett uttryck för vårt åtagande att utveckla talanger och stärka regionen. säger Olle Hjelm, VD på Norra Resurs.

Denna utbildningsmodell är en integrerad del av Norra Resurs strategi för att hjälpa företag att lyckas genom att erbjuda rätt kompetens. Samtidigt är det en möjlighet för individer att växa och nå sin fulla potential.

“Vi inser att samhället ställer allt högre krav på specifik kompetens. Med Norra Resurs Upskill är vi här för att möta dessa utmaningar och hjälpa både individer och företag att utvecklas tillsammans. Vårt mål är att bidra till en starkare och mer kompetent arbetskraft i Norrland,” tillägger Olle Hjelm.

Norra Resurs är redo att ta sin roll som en ledande aktör inom kompetensutveckling och ser fram emot att göra en positiv inverkan på samhällets utveckling genom Norra Resurs Upskill.

Om Norra Resurs:

Norra Resurs är en pålitlig partner inom rekrytering och bemanning i Norrland. Med en stark närvaro i regionen och ett engagemang för att främja kompetensutveckling och tillväxt, erbjuder Norra Resurs skräddarsydda lösningar som kopplar rätt kompetens till rätt uppdrag. Norra Resurs Upskill är en del av vårt engagemang för att stärka både individer och företag i regionen.

Kontakt:

Olle Hjelm, VD, Norra Resurs

Telefon: 070-395 60 44

E-post: olle.hjelm@norraresurs.se