Bemanning och rekryteringsföretaget Norra Resurs etablerar sig i Norrland.

Norra Resurs, en ny och Innovativ aktör inom bemanning och rekrytering, är stolt att meddela sin etablering i Norrland. Med en stark lokal förankring och en dedikation till att stödja företags tillväxt i regionen, strävar Norra Resurs efter att bli den främsta samarbetspartnern för företag och arbetssökande i Norrland.

Norra Resurs är uppbyggt på en grund av djup förståelse för den unika affärsmiljön och arbetsmarknaden i Norrland. Genom att kombinera expertis inom bemanning och rekrytering med en passion för att främja tillväxt och utveckling, har företaget tagit fram ett starkt tjänsteerbjudande.

Bemanningstjänster: Norra Resurs erbjuder skräddarsydda bemanningstjänster som hjälper företag att hantera sina arbetskraftsbehov effektivt. Genom att tillhandahålla flexibla lösningar hjälper de företag att möta efterfrågan under toppar och dalar, vilket möjliggör ökad produktivitet och kostnadsbesparingar.

Rekryteringstjänster: Norra Resurs har en stark rekryteringsavdelning som specialiserar sig på att identifiera och attrahera de mest kompetenta och lämpliga kandidaterna för företag. De strävar efter att hitta de perfekta matchningarna för varje företags specifika behov.

Lokal Expertis: Norra Resurs har ett starkt lokal kännedom och en förståelse för Norrlands unika näringsliv och och de utmaningar företag står inför. Detta gör dem till den perfekta partnern för företag som vill växa och blomstra i regionen.

Norra Resurs har också lanserat det spännande Norra Resurs Upskill-utbildningsprogrammet, som syftar till att utveckla och främja både befintliga och framtida medarbetare.

Kontakt:
Olle Hjelm
070-395 60 44
olle.hjelm@norraresurs.se

Kontakt:
Christoffer Hjelm
070-336 60 75
christoffer.hjelm@norraresurs.se

Om Norra Resurs:

Norra Resurs är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på att stödja företagsväxten i Norrland. Med en stark lokal förankring och ett engagerat team strävar Norra Resurs efter att vara den föredragna samarbetspartnern för företag och arbetssökande i regionen. De erbjuder skräddarsydda bemannings- och rekryteringstjänster och utbildning genom Norra Resurs Upskill-programmet.